GARANTERET PROFESSIONEL OG ETISK DEBITORSTYRING


OVERHOLDELSE AF LOV OG INTEGRITET

Hos Straetus Danmark er vi dedikerede til at levere de absolut højeste standarder overfor hver enkelt af vores kunder, klienter, samarbejdspartnere og franchisepartnere. Denne forpligtelse, fordrer at vi driver vores forretning i striks overensstemmelse med gældende lovgivning og regelsæt, samtidig med, at vi efterlever de internt givne retningslinjer stipuleret af Straetus.

Hver enkelt Straetus franchisepartner i Danmark er en individuelt ejet og drevet virksomhed. Master Franchisetager, Straetus Danmark ApS samt dennes koncernforbundne selskaber, kontrollerer- og leder ikke de enkelte franchisepartnervirksomheder.

Hver Straetus Master Franchisetager er en individuel ejet og drevet virksomhed. Franchisegiver, Straetus International BV samt dennes koncernforbundne selskaber, kontrollerer ikke og leder ikke de enkelte Master Franchise virksomheder.

 

Vi opfordrer enhver, der indleverer en eventuel klage eller et spørgsmål, til at oplyse navn og kontaktinformation sammen med de relevante detaljer vedrørende klagen eller henvendelsen. Således kan vi, hvis dette er nødvendigt, tage direkte kontakt i tilfælde af spørgsmål eller svar på henvendelsen.

Vi håndterer selvfølgelig alle henvendelser diskret og i henhold til gældende lov og regelsæt samt de strenge, etiske retningslinjer stipuleret af Straetus.

Straetus Danmark ApS har nultolerance overfor forfølgelsen af personer, som henvender sig med en klage over en person eller afdeling,  eller som har deltaget i en undersøgelse eller bidraget til en sags opklaring. Alle trusler vil blive overgivet og anmeldt til politiet.

Kontakt Straetus Integritet og Reklamations Afdeling:

Email: integritet@straetus.dk

 

OVERHOLDELSE AF LOV OG INTEGRITET
KLAGER

Vi opfordrer enhver der indleverer en klage eller et spørgsmål til at oplyse om navn, kontaktinformation, og de relevante detaljer vedrørende klagen eller henvendelsen så vi, hvis dette er nødvendigt, kan tage direkte kontakt i tilfælde af spørgsmål eller svar på henvendelsen. Vi er dedikerede til at håndtere alle henvendelser diskret og i henhold til gældende lov og regelsæt samt at overholde de etiske retningslinjer som stipuleret af Straetus. Straetus Danmark ApS tolererer ikke forfølgelse af nogen der henvender sig med en klage over en person eller afdeling eller har deltaget i en undersøgelse eller til en sags opklaring. Alle trusler vil blive overgivet og anmeldt til Politiet.

Straetus Integritet og Reklamations Afdeling
Email: integritet@straetus.dk

OVERHOLDELSE AF LOV OG INTEGRITET
ANSVARSFRASKRIVELSE

SERVICE ANSVARSFRASKRIVELSE

Hver Straetus (master) franchise er en individuelt ejet og drevet franchisevirksomhed. Franchisegiver, Straetus Danmark ApS, samt dennes tilknyttede virksomheder, hverken kontrollerer eller leder de lokale franchisebaserede Straetus virksomheder.

name
Call Now Button